Tuesday, 05/07/2022 - 23:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê
 • Nguyễn Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972997377
  • Email:
   thuhonghs@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 2
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972324905
  • Email:
   nguyenthinga.dttn@gmail.com
 • Đinh Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 1
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0973824500
  • Email:
   dinhthiminh67@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn 1
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972995859
  • Email:
   tuyetintercon.@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0167270511
  • Email:
   nguyennhatle71@gmail.com
 • Phạm Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978335710
  • Email:
   senhungson@gmail.com
 • Trần Thị Hồng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949329056
  • Email:
   hongnamhs@gmail.com
 • Dương Thị Bích Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0974838192
  • Email:
   duongbichhao2010@gmail.com
 • Nguyễn Lệ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0972323055
  • Email:
   lequyen0386@gmail.com
 • Ngô Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01694365522
  • Email:
   ngoyenhs2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0977166240
  • Email:
   huongnndt@gmail.com
 • Đỗ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01698397497
  • Email:
   hoaxinhkute1989@gmail.com
 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01658668479
  • Email:
   giangmths@gmail.com
 • Cao Thị Bẩy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989259778
  • Email:
   thuybaydt@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 85
Hôm qua : 78
Tháng 07 : 252
Năm 2022 : 14.664