Tuesday, 07/07/2020 - 03:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê

Mẫu 04-hd kĐ.Đg 2018 Phân tích đánh giá tập thể lãnh đạo quản lí

Mẫu 04-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: ….......................................................................

- Đối tượng đánh giá, xếp loại: …..................................................................................

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[4]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về xây dựng tập thể; cơ quan, đơn vị

    

1

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ…

    

2

Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiêm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị…

    

II

Về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

    
 

(Cụ thể hóa theo từng loại hình tập thể lãnh đạo, quản lý)…

    

III

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

    

Nhận xét chung: …

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: ……

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

 (Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

[1] Các chủ thể ở cấp trên chỉ tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

[2] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[3] Từng tiêu chí chi tiết được đánh giá theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Ví dụ: Đối với tiêu chí "Chỉ tiêu thu ngân sách", địa phương quy định: cấp độ "Xuất sắc" phải đạt từ 115% trở lên, "Tốt" phải đạt từ 105% trở lên… nếu thực hiện đạt 110% thì đánh dấu vào cấp độ "Tốt".

[4] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 88
Tháng 07 : 885
Năm 2020 : 22.760