Thursday, 06/05/2021 - 23:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê

Hội nghị đánh giá kiểm điểm tự phê và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo trường tiểu học Đồng Doãn Khuê

      Cứ vào vào dịp cuối năm công tác kiểm điểm Đảng viên là một việc làm nhằm đánh giá lại hoạt động của Chi bộ và các đảng viên trong Chi bộ năm qua. Ngày 4 tháng 12 năm 2020 Chi bộ trường tiểu học Đồng Doãn Khuê họp kiểm điểm Đảng viên năm 2020. Cuộc họp đã diễn ra theo đúng trình tự kiểm điểm tập thể trước,đ,c hiệu trưởng trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

      Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của Chi bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp có được giao, phê duyệt trong năm.Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

      Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua, khen thưởng. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước. từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với những ưu, khuyết điểm của tập thể.Đ,c hiệu trưởng tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

       Tiếp theo kiểm điểm cá nhân đảng viên sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên trong Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm tiếp theo quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm.

       Tiếp theo từng đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; Đ,c bí thư Chi bộ chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thực hiện kiểm điểm sâu về chức trách, nhiệm vụ được giao của mình, ở chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

       - Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

       - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

       - Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

      - Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

       -  Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong kiểm điểm.

       + Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

        Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

        Chi ủy tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo Đảng ủy cơ sở. Kết quả  bổ phiếu 5/ 26 đ,c đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20/26 đ.c đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 01 đ.c chưa đủ thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

                              Sau đây là một số hình ảnh trong hội nghị

Tác giả: Nguyễn Thị Năm
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 135
Hôm qua : 73
Tháng 05 : 414
Năm 2021 : 7.380