Thursday, 06/05/2021 - 22:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê

Kế hoạch bồi dưỡng Module 1 cho cán bộ, giáo viên

Kế hoạch bồi dưỡng Module 1 cho cán bộ,  giáo viên (Trích)

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo Đại từ về việc Bồi dưỡng Module 1cho đội ngũ CBQL, giáo viên cấp Tiểu học thực hiện CTGDPT 2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng Module 1 cho cán bộ,  giáo viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp CBQL, giáo viên hiểu và nắm được nội dung của chương trình tổng thể và chương trình môn học ở cấp tiểu học theo chương trình GDPT 2018;

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giảng dạy; kế hoạch, nhiệm vụ khi triển khai chương trình GDPT 2018 cho HS lớp 1 bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.

2. Yêu cầu

- Đối với CBQL:

+ Phân tích được những điểm cốt lõi của Chương trình GDPT 2018 so sánh với Chương trình GDPT 2006 về: quan điểm xây dựng chương trình; mục tiêu, yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; kế hoạch giáo dục; nội dung, phương pháp dạy học, giáo dục HS; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS; các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018;

+ Đánh giá được nhiệm vụ của Hiệu trưởng, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018;

+ Phân tích, đánh giá tình hình thực tế của nhà trường từ đó xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018;

+ Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn triển khai thực hiện các hoạt động triển khai Chương trình GD tiểu học 2018: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục theo Chương trình GDPT 2018; xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn, hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện nhà trường và địa phương; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục theo phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực HS; đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn;

+ Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

- Đối với giáo viên:

+ Phân tích được tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018;

+ Phân tích được mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học trong Chương trình GDPT 2018;

+ Phân tích được kế hoạch giáo dục chung và kế hoạch giáo dục cấp Tiểu học, nội dung của chương trình tổng thể và chương trình môn học ở cấp tiểu học theo Chương trình GDPT 2018; so sánh được những điểm khác biệt với Chương trình GDPT 2006;

+ Phân tích được phương pháp dạy học theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 theo Chương trình GDPT tổng thể và chương trình giáo dục môn học cấp tiểu học; so sánh được những điểm khác biệt với Chương trình GDPT 2006;

+ Phân tích được đánh giá kết quả giáo dục HS theo Chương trình GDPT 2018 theo Chương trình GDPT tổng thể và chương trình giáo dục môn học cấp tiểu học;

+ Thiết kế được kế hoạch dạy học của một chủ để môn học/hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu cần đạt được mô tả trong chương trình giáo dục cấp tiểu học.

II. NỘI DUNG BỒI DƯ­­ỠNG

1. Thời gian: Tháng 9 năm 2020.

  1. Đối tượng bồi dưỡng:

- Cán bộ quản lý nhà trường: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- Giáo viên: tất cả giáo viên.

3.  Hình thức bồi dưỡng;

- Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp: tập trung toàn trường, kết hợp với sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn.

- Bồi dưỡng trực tuyến: toàn trường hoặc theo nhóm, tổ chuyên môn.

- Đặc biệt chú trọng và khuyến khích công tác tự bồi dưỡng của giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

4. Phân công:

STT

Họ và tên

Môn tự bồi dưỡng

1

Nguyễn Thị Minh Khơi

BGD Hoạt động Trải nghiệm - GVPT

2

Nguyễn Lệ Quyên

BGD Hoạt động Trải nghiệm - GVPT

3

Nguyễn Thị Kim Cúc

BGD Hoạt động Trải nghiệm - GVPT

4

Cao Thị Bẩy

BGD Môn Âm nhạc - GVPT

5

Đỗ Thị Hoa

BGD Môn Giáo dục thể chất - GVPT

6

Hoàng Huy Thanh

BGD Môn Giáo dục thể chất - GVPT

7

Nguyễn Thị Hồng Nhung

BGD Môn Lịch Sử và Địa lí Tiểu học - GVPT

8

Nguyễn Thúy Hường

BGD Môn Lịch Sử và Địa lí Tiểu học - GVPT

9

Nguyễn Thị Giang

BGD Môn Mĩ thuật - GVPT

10

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

BGD Môn Ngữ Văn - GVPT

11

Đinh Thị Minh

BGD Môn Ngữ Văn - GVPT

12

Dương Thị Bích Hảo

BGD Môn Ngữ Văn - GVPT

13

Nguyễn Thị Thảo

BGD Môn Ngữ Văn - GVPT

14

Vũ Quỳnh Trang

BGD Môn Ngữ Văn - GVPT

15

Trần Thị Hồng Nam

BGD Môn Ngữ Văn - GVPT

16

Đồng Thị Hương

BGD Môn Toán - GVPT

17

Ngô Thị Yến

BGD Môn Toán - GVPT

18

Nguyễn Thị Ngà

BGD Môn Toán - GVPT

19

Trần Thị Phượng

BGD Môn Toán - GVPT

20

Phạm Thị Sen

BGD Môn Toán - GVPT

21

Nguyễn Lan Anh

BGD Môn Toán - GVPT

22

Nguyễn Thị Hồng Điệp

BGD Môn Toán - GVPT

23

Nguyễn Thị Năm

BGD Môn Tự nhiên và Xã hội - GVPT

24

Quách Thị Phương Hoa

BGD Môn Tự nhiên và Xã hội - GVPT

25

Nguyễn Thị Lan

BGD Môn Tự nhiên và Xã hội - GVPT

26

Nguyễn Thu Hằng

HVQLGD 1 - QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC - ĐẠI TRÀ - 2020

27

Hà Thị Mười

HVQLGD 1 - QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC - ĐẠI TRÀ - 2020

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Giám hiệu:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch đến toàn thể Hội đồng Sư phạm.

- Kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở giáo viên tham gia bồi dưỡng.

- Trang bị tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên.

- Chuẩn bị tài liệu lên lớp với giáo viên theo kế hoạch.

- Thu bài viết thu hoạch sau đợt bồi dưỡng giáo viên theo Module 1gửi về PGD để cấp chứng chỉ.

2. Khối trưởng:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các thành viên trong tổ khối mình với nội dung chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của tổ khối mình phụ trách.

- Tổ chức, điều hành, phân công cho giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng, đảm bảo các nội dung thảo luận phải có phân công nghiên cứu từ trước (nếu có).

- Phân công giáo viên ghi biên bản các buổi bồi dưỡng.

3. Giáo viên:

- Giáo viên có sổ tự học ghi chép đầy đủ nội dung được bồi dưỡng.

- Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng.

- Các buổi chiều tự học, học trên mạng, giáo viên nghiên cứu trước các nội dung chuẩn bị cho buổi bồi dưỡng hôm sau.

Ghi chú:

- Lịch bồi dưỡng có thể được điều chỉnh theo chỉ đạo của PGD&ĐT.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng Module 1cho đội ngũ giáo viên thự hiện Chương trình GDPT 2018 của Trường Tiểu học  Đồng Doãn Khuê. Đề nghi các đồng chí tổ khối trưởng triển khai thực hiện đến các thành viên trong khối nghiêm túc thực hiện./.

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 129
Hôm qua : 73
Tháng 05 : 408
Năm 2021 : 7.374